Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

GALA STYPENDIALNA LIONS CLUB Łódź

 

 
 
Image
Image

Pomagamy od 1990 roku

ŁSPS jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji. Przyznajemy stypendia
i nagrody, wspieramy działania proedukacyjne w szkołach i placówkach, prowadzimy akcję „Cegiełka”, wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole organizujemy Dzień Babci i Dziadka, finansując nagrody dla laureatów konkursu plastycznego i literackiego. Prowadzimy także bursę szkolną przy ul. Rodakowskiego 16.

Stypendia i nagrody

Stowarzyszenie od wielu lat przyznaje stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz nagrody dla wybitnych nauczycieli. Corocznie (oprócz roku 2019) Stowarzyszenie przeznacza na ten cel ok. 50 tys zł. Nagrody i stypendia finansowane są ze środków własnych Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu wielu sponsorów.

Image

Wsparcie działań edukacyjnych w szkołach i placówkach

Dofinansowujemy  zajęcia pozalekcyjne, konkursy, turnieje, festiwale. Przeznaczamy środki  na modernizację bazy dydaktycznej, doposażenie pracowni   w nowoczesny sprzęt multimedialny, m.in.  wideoprojektory, komputery, laptopy, tablice interaktywne. Dofinansowujemy publikacje promocyjne i albumy okolicznościowe, wspieramy krajowe i zagraniczne wyjazdy młodzieży w celach edukacyjnych. Obejmujemy patronatem coroczne przeglądy twórczości artystycznej, inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, konkursy, festiwale.

Image
Image

Akcja Cegiełka

Od ponad 20 lat prowadzimy akcję „Cegiełka” umożliwiającą bezpośrednie wsparcie budżetu szkoły.  Zbiórka prowadzona jest na terenie szkoły, aż 50% zebranej kwoty pozostaje do dyspozycji placówki.

Zbiórka umożliwia realizację działań statutowych Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Całość z 50% zebranej kwoty przeznaczamy na unowocześnianie bazy dydaktycznej szkół, nagrody w konkursach uczniowskich i nauczycielskich, stypendia dla uczniów i działania edukacyjno-wychowawcze.

Bursa szkolna

Prowadzimy bursę szkolną, zapewniając  młodzieży całkowitą opiekę w okresie nauki pobieranej poza miejscem zamieszkania.  Mieszkańcy bursy korzystają z całodziennego wyżywienia, w bursie są dobre warunki do nauki i mieszkania. Bursa stwarza możliwość pogłębiania i rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych, społeczno-politycznych. Młodzież współdecyduje o organizowaniu życia w bursie poprzez samorząd zwany Radą Młodzieżową Bursy.

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image