Z życia ŁSPS

Walne Zgromadzenie 2022 rok

ZARZĄD    
Agnieszka Błażejczyk - Przewodnicząca
Ewa Starosta - Z-ca Przewodniczącej, Skarbnik
Ewa Wojciechowska - Z-ca Przewodniczącej
Barbara Cygan - Członek Zarządu
Magdalena Drab - Członek Zarządu
Dorota Gryta - Członek Zarządu
Jan Kamiński - Członek Zarządu
Andrzej Kolasiński - Członek Zarządu
Jerzy Piontek - Członek Zarządu
     
Komisja Rewizyjna  
   
Ewa Sawicka - Przewodnicząca
Małgorzata Wiśniewska - Z-ca Przewodniczącej  
Małgorzata Zwolińska - Sekretarz  

W dniu 23 marca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 38 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole Kreatorem Kompetencji Społecznych


Certyfikat w imieniu Stowarzyszenia odebrała Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie przyznano honorowe tytuły i certyfikaty w kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, Mistrz Pedagogiki, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, HOMO CREATOR. Łącznie uhonorowano 168 utalentowanych uczniów, nauczycieli innowatorów, innowacyjnych organizacji, przedstawicieli kreatywnych pracodawców, środowisk naukowych i społecznych. Wręczono również Statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.

Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” dla Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

10 listopada 2015 roku, z okazji Święta Niepodległości Rada Miejska w Łodzi (na wniosek Federacji Rady Organizacji Pozarządowych) uhonorowała nasze Stowarzyszenie odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi.” W imieniu Zarządu Stowarzyszenia odznakę odebrali: Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca, Pan Włodzimierz Magin – Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych i Pan Wacław Bierkowski – Wiceprzewodniczący ds. promocyjnych.sji.

Odznakę, która przyznawana jest od blisko ćwierćwiecza osobom i organizacjom zasłużonym dla miasta Łodzi, wręczono w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej.

Prócz naszego Stowarzyszenia zostało uhonorowane Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r. oraz szesnaście osób indywidualnych (w tym założyciele zespołu Trubadurzy).

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Tomasz Kacprzak podkreślił, że uhonorowani są „symbolem tego, jak przez konsekwentną i obywatelską pracę można zmieniać naszą małą ojczyznę, nasze miasto, które tak dynamicznie się rozwija (…) „Labor omnia vincit”, praca przezwycięża wszelkie przeciwności i prowadzi do osiągnięcia często trudnych w realizacji celów. Ta maksyma towarzyszy wam codziennie, dzięki czemu jesteście ludźmi nieprzeciętnymi.”

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole dziękuje za tak prestiżowe wyróżnienie. Utwierdza nas ono w przekonaniu, że nasze działania są pozytywnie odbierane nie tylko przez członków
 Stowarzyszenia, szkoły, uczniów i nauczycieli, ale również przez inne organizacje i władze miasta Łodzi. Od 25 lat jesteśmy inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji w mieście Łodzi i zamierzamy z zaangażowaniem kontynuować realizację naszej misji.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole Liderem Społeczno-Oświatowym

15 czerwca 2015 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacjiw roku szkolnym 2014/2015 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoUroczystość odbywała się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego, KOWEZiU, ORE, SDiNCKP. Opiekę medialną sprawowali: TVP Łódź, Radio Łódź, czasopisma: Dyrektor Szkoły, Głos Nauczycielski, EduFakty – Uczę Nowocześnie, Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, Nowe Horyzonty Edukacji, Gazeta Wyborcza oraz Dziennik Łódzki.
Certyfikat w imieniu Stowarzyszenia odebrała Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image