O Stowarzyszeniu

ŁSPS jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji. Przyznajemy stypendia
i nagrody, wspieramy działania proedukacyjne w szkołach i placówkach, prowadzimy akcję „Cegiełka”, wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole organizujemy Dzień Babci i Dziadka, finansując nagrody dla laureatów konkursu plastycznego i literackiego. Prowadzimy także bursę szkolną przy ul. Rodakowskiego 16.

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image