Struktura

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Iwona BARTOSIK

Przewodnicząca

Józef MAZUR

Z-ca Przewodniczącej ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Skarbnik

Longina TADEJ

Z-ca Przewodniczącej

Magdalena DRAB

Członek Zarządu

Jerzy PIONTEK

Członek Zarządu

Marek GIZIŃSKI

Członek Zarządu

Andrzej Kolasiński

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka BŁAŻEJCZYK

Przewodnicząca

Aleksandra PODLASIN-KUBUS

Z-ca Przewodniczącego

Mikołaj
ROZALSKI

Sekretarz

Iwona SOSNOWSKA

Członek Komisji

Krzysztof URBAŃCZYK

Członek Komisji

BIURO STOWARZYSZENIA

Barbara Suchara

Dyrektor Biura

Bożena MICHNIEWSKA

Referent

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image