Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Agnieszka Błażejczyk

Przewodnicząca

Dorota Gryta

Wiceprzewodnicząca,  Skarbnik

Jerzy Piontek

Wiceprzewodniczący

Barbara Cygan

Członek Zarządu

Jan Kamiński

Członek Zarządu

Małgorzata Zaradzka-Cisek

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Sawicka

Przewodnicząca

Małgorzata Wiśniewska

Z-ca Przewodniczącej

Małgorzata Zwolińska

Sekretarz

BIURO STOWARZYSZENIA

Barbara Suchara

Dyrektor Biura

Bożena MICHNIEWSKA

Referent


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image