Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Agnieszka Błażejczyk

Przewodnicząca

Ewa Starosta

Z-ca Przewodniczącej ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Skarbnik

Ewa Wojciechowska

Z-ca Przewodniczącej

Barbara Cygan

Członek Zarządu

Andrzej Kolasiński

Członek Zarządu

Magdalena Drab

Członek Zarządu

Jerzy Piontek

Członek Zarządu

Dorota Gryta

Członek Zarządu

Jan Kamiński

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Sawicka

Przewodnicząca

Małgorzata Wiśniewska

Z-ca Przewodniczącej

Małgorzata Zwolińska

Sekretarz

BIURO STOWARZYSZENIA

Barbara Suchara

Dyrektor Biura

Bożena MICHNIEWSKA

Referent

I Festiwal Muzyki i Sztuk Pięknych

Festiwal Muzyki i Sztuk Pięknych

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image