Konkurs „Wolontariat w mojej szkole”

Konkurs „Wolontariat w mojej szkole”, organizowany  w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań publicznych „Wolontariat szkolny” nr. DE–WZP–262.1.6.2016 przez  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Image

Zadaniem Konkursu jest zorganizowanie w placówce Szkolnego Miesiąca Wolontariatu, którego celem jest:

 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjów,
 • propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu,
 • poszerzenie wśród mieszkańców Łodzi wiedzy o rodzajach wolontariatu
  i zakresu pracy wolontariuszy,
 • zachęcanie uczniów łódzkich szkół do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych
  na zaufaniu i solidarności społecznej.
 • Podwyższenie aktywności w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi

Szkoły biorące udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi
 • Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”
 • Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi
 • Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image