Trochę historii

RYS HISTORYCZNY ŁSPS

Jesteśmy podmiotem o pełnej samodzielności programowej, organizacyjnej i finansowej. Naszym głównym przesłaniem było i jest wspieranie działalności placówek oświatowych oraz inicjatyw edukacyjnych służących społeczności Łodzi i województwa łódzkiego.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole powstało w 1990 roku i od początku swoją działalność adresuje do młodzieży szkolnej. Do członków wspierających Stowarzyszenie należy  55 szkół z Łodzi
i województwa łódzkiego, w tym 17 szkół jest członkiem Klubu Przodujących Szkół. Członkami indywidualnymi Stowarzyszenia jest  55 osób.

Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania w 2002 roku Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. W latach 2004-2010 przedstawiciele Stowarzyszenia brali aktywny udział w radzie Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz w latach 2011-2013 w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego.

Image

W roku 2015 Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole otrzymało odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”,  przyznawaną przez Radę Miejską w Łodzi oraz certyfikaty przyznawane przez  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, tj Lidera Społeczno–Oświatowego w 2015 roku  oraz Certyfikat Kreatora Kompetencji Społecznych w  2017 roku.

 W 2016 roku Stowarzyszenie po raz pierwszy przystąpiło do realizacji projektu – Konkurs „Wolontariat w mojej szkole”, zorganizowanego  w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań publicznych „Wolontariat szkolny” nr. DE–WZP–262.1.6.2016. Projekt skierowany był na popularyzowanie wolontariatu w szkołach. Do Konkursu przystąpiło 10 szkół z Łodzi, które dzięki zaangażowaniu uczniów, zorganizowały Szkolny Miesiąc Wolontariatu w swoich placówkach.

W okresie trzydziestu jeden lat działalności Stowarzyszenie pozyskiwało środki na działalność statutową z prowadzenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dwóch księgarni, pływalni organizowania kursów i szkoleń edukacyjnych. Obecnie środki  na działalność pozyskiwane są dzierżawienia lokalu usługowego przy ul. Sitowie 14, akcji „Cegiełka”, a przede wszystkim z prowadzenia bursy szkolnej przy ul. Rodakowskiego 16.

Bursę szkolną prowadzimy  od 2002 roku. Jest ona  jedyną w regionie niepubliczną placówką tego typu. Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oferuje 190 miejsc dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania, zapewnia całodzienne wyżywienie, wysoki poziom opieki
i wychowania, wykwalifikowaną kadrę, dobre warunki do nauki, możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań.


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image