Ogólnopolskie konkursy „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka” rozstrzygnięte

Ogólnopolskie konkursy „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka” rozstrzygnięte

Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom Ogólnopolskich Konkursów „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka” organizowanych przez Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenia Pomocy szkole

Uroczysta Gala, wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Kwiaty dla Babci i Dziadka" oraz IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. "Wiersz o Babci i Dziadku" odbyła się w dniu 2 lutego 2023r.
w XI LO przy ul. Kopcińskiego 54 w Łodzi.

Zorganizowały ją Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W tym roku, rolę Honorowej Babci pełniła pani Teresa Cieślak - ekonomistka, od 30 lat przedsiębiorca, działająca na rynku inwestycyjno-budowlanym, filantropka, społecznik. Prezydent Lions Club Łódź-Ladies, które jest członkiem największej organizacji humanitarnej na świecie Lions Club International.

Rolę Honorowego Dziadka pełnił pan Lech Leszczyński -   nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Prezes Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi, społecznik i organizator sportowego życia młodzieży szkolnej i akademickiej.

Uroczystość zaszczycili obecnością pan Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łodzi; Jolanta Chełmińska była wojewoda łódzka, obecnie Prezes Oddziału Łódzkiego PCK; pani Izabela Stefańska, inspektor Wydziału Edukacji.

Nagrodzone wiersze recytowała Pani Zofia Uzelac, aktorka Teatru Jaracza, była dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Wystawę prac plastycznych, wykonanych rozmaitymi technikami plastycznymi, przez nagrodzonych uczestników konkursu zorganizowała Pani Anna Ozga - Przewodnicząca Komisji Konkursowej. Uroczystość uświetniły uczennice – wokalistki ze Szkoły Muzycznej Towarzystwa Oświatowego Edukacja” w Łodzi.

Galę prowadziła Pani Monika Kamieńska - filolog, pedagog, manager kultury, nauczyciel akademicki, ​prodziekan na kierunku kulturoznawstwo w Polskim Wirtualnym Uniwersytecie, trenerka personalna, działaczka społeczna, wokalistka, dziennikarka.

Wręczono wiele atrakcyjnych i cennych nagród i wyróżnień, laureatom i ich nauczycielom,

Dziękujemy wszystkim, za udział w tym Wydarzeniu, a szczególnie tym, którzy przyczynili się do jego realizacji.

 DSC2542 a

 DSC2542 a

 DSC2542 a

 DSC2542 a

 DSC2542 a

 DSC2542 a


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image